Så här skickar ni faktura till oss

Följ de här instruktionerna nedan när Du fakturerar oss så blir hanteringen korrekt och betalningen i tid.
Fakturaunderlag 
Alla fakturor som skickas till oss skall innehålla komplett bolagsnamn, fakturaadress, beställarens namn samt projektmärkning/E-fakturareferens, 4 siffror som Du får av vår projektledare.


Fakturaadress

Sportbyggarna Entreprenad AB SPENTAB
Smärgelvägen 15
142 50 SKOGÅS


Skicka fakturan till oss
enl nedanstående alternativ

E-fakturor (elektroniskt)
Om ni kan skicka eFakturor behöver ni säkerställa så att er e-fakturaleverantör vet vart de ska leverera våra fakturor. Enklast är att ni lämnar uppgifterna, enligt nedan, till er e-fakturaleverantör.

Fakturamottagare
Företagsnamn: Sportbyggarna Entreprenad AB
Organisationsnummer: 556266-7492
e-fakturaadress: 00075562667492
e-fakturaadress PEPPOL: 0007:5562667492
e-fakturaleverantör: Basware

E-postfakturor (PDF)
Vill ni skicka fakturan som en PDF-fil via e-post så skickar ni den till: invoice@spentab.se