OM SPENTAB

omspentab1

Spentab är ett företag inom bygg- och anläggningsbranschen. Vår inriktning sedan starten 1986 har varit att utföra markentreprenader och olika typer av sportbeläggningar på idrottsanläggningar runt om i landet. Verksamheten har utvecklats successivt och idag utför vi alla typer av arbeten inom traditionell mark- och anläggning.

När det gäller markentreprenader är denna verksamhet främst förlagd till Stockholm och Mälardalen. Det händer dock att vi även åtar oss markarbeten i övriga delar av landet. När det gäller sportbeläggningar arbetar vi över hela Sverige och till viss del även i Norge. En av våra styrkor är att vi i samma uppdrag, kan erbjuda såväl projektering som utförande av markarbeten och sportunderlag.

Spentab är idag ett väl etablerat och välkänt företag inom vår ”nisch”. Våra kunder finns framför allt inom kommun, övrig offentlig sektor och olika kommunalägda företag som t ex energibolag. Vi utför även arbeten åt såväl större som mindre privata byggföretag och strävar alltid efter att ha ett nära samarbete med våra beställare. Vår organisation är flexibel och vi använder oss av en rad skickliga underentreprenörer och leverantörer som vi har ett nära och väl utvecklat samarbete med. Det gör att vi kan åta oss både mindre som större projekt, ofta i form av totalentreprenader.

Vi utför våra uppdrag med egen ledningspersonal och till stor del egna yrkesarbetare. Vår personal har en bred kompetens och lång erfarenhet inom både markarbeten och olika typer av sportbeläggningar. Verksamheten bedrivs från vårt kontor och förråd i Länna Industriområde strax utanför Stockholm. Under år 2019 hade Spentab under högsäsong ca 35 anställda med en omsättning på ca 120 miljoner SEK.