Visättravallen-Bandyplan

Objektet omfattar:
I denna entreprenad ingår ny rörbädd för bandyplan med tillhörande rör och
markarbeten.
Ledningar från bandyplan byts ut till befintliga avstängningsventiler inom
kylcentral.
Nytt staket med galvade stolpar vid bandyplans kortsidor med samma
dimesioner och utförande som befintligt som rivs.

DSC01869

 

 

 
Byggtid: Maj 2014 – Aug 2014
Beställare: Huge Fastigheter AB