Uppvärmd konstgräsplan i Oskarshamn

Oskarshamns AIK
Spentab har erhållit uppdraget att anlägga en uppvärmd konstgräsplan åt Oskarshamns AIK. Den nya 11-manna konstgräsplanen skall anläggas på klubbens anläggning Ernemar som ligger i anslutning till hamnområdet i Oskarshamn. Arbetena kommer att påbörja under våren år 2013 och planeras vara klara under sommaren.

Entreprenaden omfattar bl.a:

  • Schaktarbeten
  • Kablifiering av el
  • Inkoppling av fjärrvärme
  • Installation av undercentral
  • Installation av värmesystem
  • Byte av belysningsarmaturer
  • Asfaltering
  • Läggning av gummipad
  • Installation av konstgräs