Spentab vinner upphandling, multisportyta Fisksätra IP, Nacka kommun

Fisksätra IP rustas upp och utvecklas för att erbjuda möjlighet till fler olika aktiviteter. Samtidigt ska platsen bli tryggare och mer välkomnande för alla. Tennisplanerna ska ersättas av en multisportyta med möjlighet till tennis, volleyboll eller basket. Multisportytan ska även kompletteras med ett utegym och få belysning och sittbänkar.