Spentab lanserar ny websida

Spentab lanserar ny websida

Det är med viss stolthet vi nu presenterar Spentab´s nya websida. Vår ambition är att denna nya websida successivt skall utvecklas och i framtiden bli vårt viktigaste kommunikationsverktyg med våra kunder och övriga intressenter. Vad skulle ni vilja att vi presenterade på vår nya websida?
Återkom gärna med tips och idéer, det skulle vara djupt uppskattat!