Solhagaparken – Lekplats

Upprustning av Solhagaparken omfattande bland annat:
– Upprustning och komplettering av ytskikt
– Anläggning av planteringar
– Anläggning av konstgräsplan
– Ny lekutrustning
– Ny parkutrustning (bänkar, papperskorgar mm)
– Ny belysning

Solhagaparken-wide-940-400

Byggtid: Juni 2014 – Oktober 2014
Beställare: Huddinge Kommun