Ramavtal med Nacka Energi

nackamain

Spentab har under flera år fått förnyat förtroende att utföra markentreprenader åt Trafikkontoret i Stockholm. Arbetena omfattar belysningsvård i trafikmiljö och handlar till stor del om att byta ut gamla kablar och belysning för att öka driftsäkerheten och reducera energiåtgången. Spentab fick nyligen i tuff konkurrens med andra arkentreprenörer förnyat förtroende att utföra entreprenaden, som är upphandlad på ramavtal och sträcker sig över flera år. Omsättningen i projektet varierar från år till år men ligger normalt på mellan 6-10 miljoner kr.

-”Det är ett roligt men krävande arbete då arbetena till stor del utförs i högt trafikerade miljöer”, säger Dick Svahn som är projektledare.
Det är viktigt att personalen har rätt kompetens och erfarenhet. Nu har vi utfört dessa arbeten ett antal år vilket gjort att rutinerna sitter och allt flyter på, det är tillfredsställande. Nacka Energi är en annan beställare som vi utfört markentreprenader åt i mer än 10 år, via ramavtal. Arbetena handlar till stor del om att förlägga rör i mark för olika typer av kablar som el, tele och datatrafik.
-”Det är åtskilliga mil rör och kablar som vi genom åren lagt ner i backen”, säger projektledaren Tore Lindberg som har haft hand om projektet sedan start.
-”De ramavtal vi under åren har haft med Trafikkontoret i Stockholm och Nacka Energi har varit viktiga för oss. De ger
kontinuitet i verksamheten, både intäkts- och arbetsmässigt. Vi är väldigt glada över det fortsatta förtroendet”, säger VD:n Stefan Otterström.