Vårt sociala ansvar

Att ta väl hand om våra anställda, samarbetspartners och kunder är en självklarhet för oss.

Men vi vill också bidra till ett bättre samhälle. Därför jobbar vi aktivt och medvetet med Socialt ansvar- Corporate Social Responsibility, CSR. För oss är det viktigt att ta ansvar och att engagera oss i vår omvärld och att ge tillbaka där vi kan.

Sports Heart

Vi har valt att fokusera en del av vårt engagemang till Sports Heart, en organisation som arbetar för alla barns rätt till idrott och hälsa. Genom inspiration, kunskapsspridning och utbildning bidrar Sports Heart till en glädjefylld, utvecklande och välkomnande idrottsmiljö. En miljö som ser, bekräftar och möter varje individ där han eller hon befinner sig som människa och idrottare.

Den sociala idrottsmiljön lägger grunden till en aktiv och hälsosam livsstil. Den erbjuder också ett positivt, meningsbärande sammanhang präglat av kamratskap och respekt som stärker barnens självkänsla.

Stödföretag till SOS Barnbyar

Spentab skänker årligen en del av bolagets vinst till SOS Barnbyar för att stötta i deras arbete med att hjälpa utsatta barn i olika delar av Världen.

Vi har genom åren även givit bidrag till Svensk handikappidrott i hopp om att skapa bättre förutsättningar för denna grupp i samhället.

sportbyggarna2011diplom

Övrigt

Vi har genom åren även givit bidrag till Svensk handikappidrott i hopp om att skapa bättre förutsättningar för denna grupp i samhället.