Lekplats Tummaren Stureby

Upprustning av befintlig lekplats i anslutning till cykelstråk och Sturebyskolan

 

tummaren 900

Stureby lekplats 940 400

Byggtid: Oktober 2013 – Juni 2014
Beställare: Stockholms stad genom exploateringsnämden