Mobilt konstgräs

Vi kan även erbjuda ett mobilt konstgrässystem för fotboll och andra idrotter för ett flexibelt nyttjande. Detta kan vara ett intressant komplement till t ex mässhallar, tillfälligt tomma lagerlokaler eller ishockey-/bandyplaner som delar av året inte nyttjas för några aktiviteter.

Vänligen ta kontakt med oss på telefon 08-556 285 50 för ytterligare information.

framsida broschyr Mobile