Konstgräs för fotboll

konstgrasfotboll

Dagens konstgräs för fotboll kallas för den ”3:e generationen”. Skillnaden gentemot tidigare konstgrässystem är framförallt själva konstgräsmattan som utgörs av längre konstgräsfibrer (40-60mm). Förutom sand dressas även kostgräset med ”dressas” med en sviktande fyllning av gummi- eller plastgranulat. Själva svikten i konstgrässystemet kan även erhållas genom att installera en sk sviktpad under själva konstgräsmattan.

Konstgrässystemet installeras normalt på ett hårdgjord, justerad grusyta. Utformningen av själva markuppbyggnaden varierar utifrån vilka geologiska förhållanden som råder. Det är viktigt att markuppbyggnaden utföres korrekt, innehar goda dräneringsegenskaper samt bra vattenavrinning (bombering).

Själva konstgräsmattan kan erhållas i ett antal olika kvalitéer och utföranden, anpassade att möta de olika kraven för bredd- eller elitfotboll.