Drift och underhåll av konstgräs

underhallkonstgras

Drift och underhåll av konstgräs

Den regelbundna skötseln av en konstgräsplan utförs normalt av driftpersonal på plats. Det intensiva nyttjandet innebär dock att mer omfattande skötsel-åtgräder kan bli aktuella, framförallt då konstgräsplanen legat några år. Här följer några exempel på åtgärder med tiden kan bli aktuella:

  • rengöring av konstgräs och fyllnadsmaterial
  • reparation av skarvar och linjer
  • uppluckring av fyllnadsmaterial för att åstadkomma ett mjukare underlag
  • behandling för att förbättra vattengenom-släppligheten hos underlaget
  • komplettering av fyllnadsmaterial
  • snöröjning av konstgräsplan under vintern
  • Spentab har unik kompetens och maskinella resurser för att utföra de arbeten som krävs för att återskapa konstgräsets ursprungliga spelegenskaper. Vi samarbetar med maskinleveratören Hako G & G som har ett komplett redskapsprogram speciellt framtagna för underhåll av konstgräsplaner.