KOMPETENSOMRÅDEN

komp

Kompetens inom flera områden

Spentab är i grunden ett mark- och anläggningsföretag. Även om våra byggprojekt till stor del utgörs av idrottanläggningar av alla de slag, utför vi även en hel del projekt utanför den sportrelaterade sektorn. Vi har genom åren bl a. utfört en rad omfattande upprustningar av parker, skolgårdar, VA- samt kabelarbeten mm. Bland våra kunder finns såväl kommuner eller kommunalägda bolag, företag inom det privata näringslivet samt idrottsföreningar mm. När det gäller markentreprenader är våra uppdrag främst lokaliserade i Stockholmsområdet men vi åtar oss även projekt i övriga delar av landet.

Olika typer av sportbeläggningar

Spentab marknadsför och installerar även ett brett sortiment av sport- och fritidsbeläggningar för idrotter t ex. fotboll, friidrott, mutisportytor mm. Vi representerar några av Europas ledande leverantörer inom området och som vi har ett ett nära och långsiktigt samarbete med. Vi deltar aktivt i utvecklingen av nya egna produkter och produktionsmetoder. Med vår kompetens samt långa erfarenhet har vi förutsättningara för att bedriva egen produktutveckling. Vi provar ständigt nya innovativa vägar, kombinerar de olika produkter vi marknadsför, håller oss uppdaterade i branschen och utvecklar nya produktlösningar. Hos oss finns det allra senaste!. När det gäller sportbeläggningar och relaterade produkter utför vi dessa över hela Sverige.

Totalentreprenad – vår styrka

Spentab har förmågan att kunna erbjuda våra kunder totallösningar. Detta innebär att vi behärskar hela kedjan i entreprenaden, från projektering, till själva utförandet och slutligt färdigställande. Från råmark kan vi leverera en komplett nyckelfärdig anläggning, inklusive allt som hör till såsom belysning, stängsel, läktare mm. Därför åtar vi oss gärna uppdrag där vi tar det fulla ansvaret genom alla projektets faser. Under åren har Spentab skaffat sig ett brett kontaktnät med olika lokala leverantörer och entreprenörer. Vi arbetar idag med flera stora, välkända företag, men även mindre aktörer på marknaden. Detta gör att vi kan åta oss allt från mindre arbeten till större projekt i form av totalentreprenader.