Kärrtorps IP

Kärrtorps IP

Entreprenaden omfattar anläggande av två nya 11-manna konstgräsplaner
med ny planbelysning och nytt stängsel mm på Kärrtorps idrottsplats.

Beställare: Fastighetskontoret