Informationssäkerhet inom Spentab

Information inom bolaget hanteras och delas upp i följande säkerhetsklasser:

 • EXTERN – innehåller information som inte innehåller
  personuppgifter eller information som är sekretessreglerad såsom INTERN eller KÄNSLIG. Hit hör kvalitetssäkrad information (Riktighet) som kan lämnas ut utan förbehåll till nära och kära samt i sälj- & kundsammanhang.
  T ex. Produktblad mm
 • INTERN – innehåller information som kan innehålla uppgifter som
  omfattas av svag sekretess (inte känsliga
  personuppgifter). Med svag sekretess menas att informationen kan tillgängliggöras för samtliga anställda med vissa förbehåll. Här skiljer vi t.ex. på informations om tillgängliggörs för projektledare och yrkesarbetare. Exempel på information kan vara allt från rutiner till teknisk dokumentation som inte ska komma ”ut på marknaden”.
  T ex. Mötesprotokoll mm
 • KÄNSLIG – innehåller information som kan innehålla känsligt personuppgifter uppgifter som omfattas av GDPR samt annan information såsom bokföring, anbud, affärsuppgörelser mm som omfattas av stark sekretess. Med KÄNSLIG menas stark sekretess och då informationen inte får lämnas ut så det inte leder till skada för varken bolaget eller gemene man.
  T ex. Kontrakt, Anställningsavtal mm