Grimsta IP – Tälthall

Grimsta ip 3d 940 400

 

Entreprenadenomfattar anläggande av en 7-manna konstgräsplan på Grimsta IP. Över

planen skall resas ett luftburet tält. Tältet utföres som sidoentreprenad med
fotbollsklubben Brommapojkarna som Byggherre. Denna entreprenad omfattar
framdragning av el och fjärrvärme samt markarbeten och konstgrässystem (inkl
arbeten med grundbalkar och plattor för tältkonstruktionen).
grimsta tält inne

Byggtid Juni – September 2014
Beställare: Fastighetskontoret