Grimsta IP

Grimsta IP

Entreprenaden omfattar anläggande av en 7-manna konstgräsplan på Grimsta IP. Över
planen skall resas ett luftburet tält. Tältet utföres som sidoentreprenad med
fotbollsklubben Brommapojkarna som Byggherre. Denna entreprenad omfattar
framdragning av el och fjärrvärme samt markarbeten och konstgrässystem (inkl
arbeten med grundbalkar och plattor för tältkonstruktionen).

Byggtid Juni – September 2014
Beställare: Fastighetskontoret

grimsta tält inne