Forsängen Parklek

Forsängen

Det satsas allt mer på att rusta landets lekparker och nyligen genomfördes en omfattande renovering av Forsängens Parklek i Farsta, en av de mest uppskattade lekparkerna i södra Stockholm. I tuff konkurrens med flera andra välrenommerade markentreprenörer, som var med i anbudsgivningen, tilldelades slutligen Spentab uppdraget. Projektet omfattade inledningsvis en hel del rivnings- och demonteringsarbeten.

Delar av den tidigare lekutrustningen renoverades och återmonterades i parkleken. Trafikkontoret, som var beställare, var mån om att stora delar av vegetationen skulle bevaras. Vid delar av schaktarbetena användes därför en speciell schaktteknik som kallas ”vakuumschakt”, som förhindrar att man gräver av trädens rötter. En hel del ny lekutrustning levererades till parken som noga valts ut för att passa både de yngre och lite äldre barnen i parken. Renoveringsarbetena omfattade även upprättande av nya förråd, en mindre basketplan, nya staket samt ny belysning. Som fallskydd vid flera av lekredskapen lades en gummibeläggning spännande färger och som till skillnad från sand, gör det möjligt för rullstolsburna att komma direkt intill redskapen och använda dem. För de nya växter mm som planterades i parken har Spentab åtagit sig ett skötselansvar som sträcker sig två år framöver.

Tidigare parkupprustningar som Spentab utfört åt Trafikkontoret i Stockholm är bland annat populära Kronobergsparken samt Vasaparken i Stockholms innerstad.