Fallskyddsbeläggningar

Fallskydd

Spentab kan erbjuda olika typer av lekbeläggningar för olika ändamål. Allt i från beläggningar anpassade för sport och fritid som t ex basket eller landhockey, till falldämpande underlag under exempelvis en gungställning.

I vårt sortiment finns såväl beläggningar av gummi som olika typer av konstgräs anpassade för specifika behov. Det finns stort utrymme för kreativa lösningar vad gäller färg och form. Oavsett val av beläggning är underhållet på denna typ av underlag betydligt lägre jämfört med den vanligt förekommande leksanden eller bark. En gummi- eller konstgräsbeläggning ger dessutom en betydligt renare och mer hygienisk lekmiljö.

Vi kan erbjuda ett antal falldämpande underlag, testade och godkända enligt EN-1177, rådande säkerhetsnorm för lekplatser.

Våra fallskyddsbeläggningar:

NORTAN PLAY

nortanplaybladNortan Play är en falldämpande beläggning för lekplatser. Beläggningen som utgörs av en gummimassa, blandas och gjuts på plats vilket ger en beläggning fri från skarvar. Nortan Play läggs i två lager, först ett tjockare sk baslager, därefter ett färgat ytskikt. Nortan Play ger stora möjligheter till spännande utformning och kan enkelt anpassas efter omgivande miljö. Det genomfärgade sk EPDM-granulatet som används för ytskiktet, finns i ett antal färger som i sin tur kan mixas i spännande kulörer.
Beläggningen kan erhållas i tjocklekar från 40-100mm beroende på fallhöjd. Nortan Play är testad och godkänd enligt rådande säkerhetsnorm för lekplatser, EN-1177. Beläggningen klarar fallhöjder upp till 2,7m.

PLAYGRASS

playgrassbladPlaygrass är ett konstgrässystem speciellt utvecklat som fallskydd vid lekplatser. Under själva konstgräsmattan installeras ett dämpande sk ”sviktlager”. Sviktlagret kan erhållas i tjocklekar från 25-70mm beroende på rådande fallhöjd. Konstgräset har en tjocklek på mellan 20-30mm och dressas med kvartssand till en nivå ca 5mm under konstgrässtrånas toppar.
Konstgräset finns i ett flertal färger vilket ger utrymme för spännande utformning. Beläggningen är testad och godkänd enligt EN-1177, rådande säkerhetsnorm för lekplatser. Underlaget klarar fallhöjder upp till 3m.