Drakenbergsparken

Drakenbergsparken

Drakenbergsparken ska rustas upp med nya lekredskap, möbler, träd, belysning, nya markytskikt m.m.

Byggtid: Oktober 2014 – Maj 2015
Beställare: Trafikkontoret, Stockholms Stad