Monthly archive for oktober 2014

Drakenbergsparken

Drakenbergsparken

Drakenbergsparken ska rustas upp med nya lekredskap, möbler, träd, belysning, nya markytskikt m.m. Byggtid: Oktober 2014 – Maj 2015 Beställare: Trafikkontoret, Stockholms Stad 

Läs mer

Grimsta IP

Grimsta IP

Entreprenaden omfattar anläggande av en 7-manna konstgräsplan på Grimsta IP. Över planen skall resas ett luftburet tält. Tältet utföres som sidoentreprenad med fotbollsklubben Brommapojkarna som Byggherre. Denna entreprenad omfattar framdragning av el och fjärrvärme samt markarbeten och konstgrässystem (inkl arbeten med grundbalkar och plattor för tältkonstruktionen). Byggtid Juni – September

Läs mer