Värmdö satsar på granulatfria konstgräsplaner

Spentab har under sommaren 2018 utfört ett antal konsgräsinstallationer på uppdrag av Värmdö kommun.

Detta har även uppmärksammats i media såsom följande som finns att läsa i NackaVärmdö-posten:

Röster har höjts för att förbjuda konstgräs — men Värmdö tror på utveckling.
– Vi går i bräschen vad gäller granulatfri konstgräs, säger Fredrik Nornvall, Värmdö kommun.
Den nya planen på Ingarö är först i Norden av sitt slag. Läs mera:

https://www.nvp.se/Varmdo/Varmdo/varmdo-satsar-pa-granulatfria-konstgrasplaner/