Samhällsengagemang

Spentab är stödföretag till SOS Barnbyar.

Spentab skänker årligen en del av bolagets vinst till SOS Barnbyar för att stötta i deras arbete med att hjälpa utsatta barn i olika delar av Världen.

Vi har genom åren även givit bidrag till Svensk handikappidrott i hopp om att skapa bättre förutsättningar för denna grupp i samhället.

sportbyggarna2011diplom