Miljö

miljo

Miljöarbete

Spentab´s verksamhet påverkar miljön. Vår målsättning i miljöarbetet skall därför kännetecknas av ansvar, långsiktighet och en helhetssyn som genererar ett uthålligt bruk av naturens resurser och omsorg om miljön.

Vi skall bidra till detta genom att:

  • Följa tillämplig lagstiftning samt andra krav som ställs för minskad miljöpåverkan och en förbättrad miljö.
  • Med stöd av vårt miljöledningssystem, på ett systematiserat sätt, ständigt formulera nya mål för ökad miljöhänsyn i verksamheten och därigenom förebygga föroreningar.
  • Ge personalen kunskap och styrmedel som krävs för att största möjliga hänsyn till miljön tas i den dagliga verksamheten samt uppmuntra till nya initiativ för en hållbar miljöutveckling.
  • Samverka och utbyta information med våra samarbetspartners och andra aktörer på vår marknad.

Vi arbetar enligt ett eget utarbetat och anpassat miljösystem som är utformat i enlighet med
ISO 14001.