Drakenbergsparken

Drakenbergsparken

Drakenbergsparken ska rustas upp med nya lekredskap, möbler, träd, belysning, nya markytskikt m.m.

Byggtid: Oktober 2014 – Maj 2015
Beställare: Trafikkontoret, Stockholms Stad 

Kontaktinformation:

Adress: Smärgelvägen 15 142 50 SKOGÅS
Telefonnummer: +46 8 556 285 50
Fax: +46 8 556 285 60
E-post: info@spentab.se
»Mer kontaktinformation

Medlemmar i: